Tag: tour đà lạt 1 ngày

Dinh Bảo Đại Đà Lạt

Dinh Bảo Đại

Bạn muốn tìm hiểu về vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của các triều đại phong kiến ở Việt Nam, không cần phải đi đâu xa mà vẫn có thể biết được chi tiết về cuộc đời của ông…