Khách Sạn Saphir Đà Lạt

Khách sạn Saphir Đà Lạt

Cung đường Phan Như Thạch và 3 tháng 2 Đà Lạt là hai con đường ở ngay trung tâm Đà Lạt song song với nhau và giao nhau tại một điểm là khách sạn Saphir Đà Lat, một khách sạn…