Nhà Hàng Thuỷ Tạ Đà Lạt

Hồ Xuân Hương, một biểu tượng tuyệt đẹp của thành phố Đà Lạt với hàng cây rủ lá soi bóng mình xuống mặt hồ trong xanh nhẹ nhàng gợn sóng, một Xuân Hương sống động giữa lòng thành phố nhộn nhịp và điểm tô cho nó…